Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 01:24

Imieniny:

Fotogaleria

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”

 

Kto może skorzystać ze wsparcia:

 • rodzina dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • kobieta w ciąży, zwłaszcza w ciąży z powikłaniami, które z dużym prawdopodobieństwem urodzą dziecko z poważnymi problemami zdrowotnymi, ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka;
 • kobieta, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu;
 • rodzic dziecka niepełnosprawnego.

 

 Masz prawo do:

 • pomocy i wsparcie asystenta rodziny;
 • łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • pełnej informacji dotyczącej świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;
 • pomocy prawnej i psychologicznej;
 • wsparcia finansowego w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł;
 • oraz innych usług w zakresie kompleksowego wsparcia.

 

Podstawa do skorzystania z pomocy:

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, wzór zaświadczenia do pobrania.pdf 48kb
 • zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, wzór zaświadczenia do pobrania.pdf 51kb

 

Więcej informacji na temat wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin w ramach Programu “Za Życiem”  można uzyskać w przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorze.

>>>>>Informator “Za Życiem”<<<<<

 

Po pomoc można się zgłosić:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

 • wsparcie asystenta rodziny

Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Kolejowa 8

22-100 Chełm

tel. 82  565 91 62

 • jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

ul. Kolejowa 8

22-100 Chełm

tel.  82  565 34 17

 

 • uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Niepodległości 1

22-100 Chełm

tel. 82  565 33 79

 

 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych
 • dofinansowanie ze środków PFRON

Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością

ul. Niepodległości 1

22-100 Chełm

tel. 82  549 70 91

 

 • wsparcie psychologiczne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wolności 20
22-100Chełm

tel. 82 564 21 26

 

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie,
ul. Trubakowska 59, tel. 82 563 34 51

 

 • wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-reahabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze miasta Chełm – ,,Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodziny”

 

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
ul. Powstańców Warszawy 8, 22-100 Chełm, tel. 82 565 73 69

 

 • „Pomoc uczennicom w ciąży”. wBursie Szkolnej im. J. Korczaka w Chełmie zapewni się i utrzyma 1 miejsce w pokoju, dla uczennic w ciąży.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie ul. Powstańców Warszawy 4, 22-100 Chełm, tel. 82 563 91 85

 • Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi typu:

A – dla osób przewlekle psychicznie chorych

B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

D – dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Przydatne informacje „Za życiem”

 • Powitalnik

Narzędzie wsparcia dla rodziców mierzących się z informacją o możliwej chorobie, niepełnosprawności bądź innych szczególnych potrzebach swojego nowo narodzonego dziecka.
„Powitalnik”.pdf 13560 kb

Źródło: Stowarzyszenie Mudita

 

 • Ekonomia społeczna w programie „Za życiem”

Przyjęta na początku 2022 roku aktualizacja programu „Za życiem” dała nowe pole działania nie tylko dla instytucji państwowych, ale także dla podmiotów ekonomii społecznej. Te ostatnie już od dawna realizują zadania odnoszące się do celów programu, a więc wsparcia dzieci z głęboką niepełnosprawnością i ich rodzin. Teraz jednak pojawiają się poszerzone ramy i możliwości działania. Pobierz cały artykuł: Ekonomia społeczna w programie „Za życiem”.pdf 242 kb

Autor: Rafał Bakalarczyk – badacz polityki społecznej

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250611
Wczytywanie