Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 17:24

Imieniny:

Fotogaleria

Jednorazowe świadczenie 300 zł oraz świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

O świadczenie może się ubiegać każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jest wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie 300 zł

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 • wpisanie do rejestru PESEL.

Jak wypełnić wniosek

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu Chełmie.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci)

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego
 1. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.pdf
 2. Informacja o danych osobowych.pdf
 3. Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy.pdf
 4. Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania.pdf
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193013
Wczytywanie