Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 02:24

Imieniny:

Fotogaleria

„By pomóc rodzinie”

“By pomóc rodzinie”


https://moprchelm.pl/pics/norwaygrants.png
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizował projekt “By pomóc rodzinie” w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Projekt przewidziany był dla mieszkańców Chełma, osób zagrożonych i doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej przy ul. Jedność 43, dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania grup wsparcia dla osób wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie. Spotkania składały się z warsztatów prowadzonych przez pedagoga lub psychologa oraz grup samopomocowych.
W ramach projektu przewidziane były III edycje spotkań grup wsparcia od 10.09.2015 roku do 25.11.2015 roku. Uczestniczyło w nich 30 kobiet. Panie uczestniczące w warsztatach psychologicznych, pedagogicznych i w grupach samopomocowych zapewnioną miały atmosferę sprzyjającą swobodnym wypowiedziom w ujawnianiu traumatycznych doświadczeń. Uczestniczki każdej edycji deklarowały chęć spotkań po zakończeniu projektu. Specjaliści zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie nadal są gotowi udzielać pomocy osobom potrzebującym.
Więcej informacji na: http://www.bypomocrodzinie.chelm.pl/www/pomoc_rodzinie/index.php/o-projekcie

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183743
Wczytywanie