Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 20:52

Imieniny:

Fotogaleria

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

W dniu 12.10.2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Miastem Chełm reprezentowanym przez Annę Szalast, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie  Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi  599 185,00  PLN z czego ze środków europejskich  504 993,11 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

  • dostosowanie i adaptacja lokali wraz z zakupem wyposażenia celem utworzenia mieszkań treningowych;
  • wzrost poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej u 20 Uczestników;
  • opracowanie planu deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz objęcie nim 20 Uczestników projektu przy wsparciu niezbędnej kadry specjalistów;
  • wzrost kompetencji społecznych u 20 Uczestników projektu.

Plakat OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MECHANIZMÓW I PLANÓW DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251712
Wczytywanie