Chełm

Data: 25.04.2024

Godzina: 04:16

Imieniny:

Fotogaleria

„Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Chełmie

 

http://senior.gov.pl/

 „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Chełmie

 

Realizacja zadania odbywa się w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Moduł I. Okres realizacji programu: 01.04.2018 r. – 31.12.2018 r. Całkowita wartość programu wynosi 176 826,54 zł, z czego kwota dofinansowania z budżetu państwa 139 826,54 zł, a wkład własny wynosi 37 000,00 zł.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty Dziennego Domu Senior +, w tym oferty prozdrowotnej, (obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej
i kinezyterapii), edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i aktywizującej społecznie,
a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców miasta. Przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury Dziennego Domu Senior+, pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawę sprawności psychoruchowej,
a także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Placówka będzie zapewniała wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb
i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcie specjalistyczne.

 

Zakres projektu:

  1. a) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń celem dostosowania do wymogów Programu.

W wyniku przeprowadzonych prac zostaną utworzone lub dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych następujące pomieszczenia:

– 1 ogólnodostępne pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni,

– 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone
w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów,

– 1 łazienka wyposażona w dwie toalety dla kobiet i mężczyzn, umywalkę i prysznic
z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem,

– pokój zabiegowo-pielęgniarski,

– pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami.

  1. b) Przebudowa podjazdu dla wózków inwalidzkich i wykonanie wierzchniej warstwy z kostki brukowej.
  2. c) Wykonanie z kostki brukowej placu parkingowego wraz z miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
  3. d) Wykonanie drewnianej altany na posesji Dziennego Domu Senior+.
  4. e) Zakup wyposażenia, w tym sprzętu do zachowania aktywności ruchowej, mebli i sprzętu biurowego.

 

Dzienny Dom Senior+ będzie dysponował 30 miejscami. Placówka będzie czynna przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, zapewniając seniorom:

– wsparcie opiekuna przez 8 godzin dziennie,

– uczestnictwo w zajęciach: z zakresu obsługi komputera i urządzeń elektronicznych, kulinarnych, muzycznych, chóru, plastycznych, rękodzielniczych, bukieciarskich, integracyjno-motywacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, malarskich i innych wynikających
z potrzeb uczestników,

– udział w imprezach integracyjno-kulturalnych organizowanych przez Dzienny Dom Senior+ o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

– opiekę pielęgniarską i fizjoterapeutyczną,

– poradnictwo specjalistyczne, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami,

– posiłek,

– dostęp do bieżącej prasy i książek,

– dostęp do Internetu.

 

Otwarcie nowej placówki, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przewidziane jest na przełom listopada i grudnia 2018 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1195700
Wczytywanie