Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 01:14

Imieniny:

Fotogaleria

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych‟ – edycja 2020. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 178 450,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 356 900,00 zł.

Termin realizacji: od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Program przeznaczony jest dla:

1) osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,

2) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby lub rodziny muszą spełniać warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie oraz poprawę jakości świadczonych usług.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183634
Wczytywanie