Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:24

Imieniny:

Fotogaleria

PROGRAM „OPIEKA 75+” na rok 2022

flaga i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, iż w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przystąpił do realizacji Programu “Opieka 75+” na rok 2022 – finansowany z budżetu państwa.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość dofinansowania: 60 227,20 zł.
Całkowita wartość zadania: 120 454,40 zł

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi w rozumieniu art. 6 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, a także dla osób pozostających w rodzinie w wieku 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022;
  2.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w 2021 roku usługi te nie były świadczone (osoby nowe);
  3.  dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2022 r.

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251771
Wczytywanie