Chełm

Data: 17.06.2024

Godzina: 19:24

Imieniny:

Fotogaleria

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021- 2030

flaga i godłoInformacja plakat 1 Informacja plakat 2

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm
informuje, iż przystąpił do realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

INFORMACJE O PROGRAMIE W RAMACH ZADANIA:

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY POCHODZANIA ROMSKIEGO”

Program skierowany jest do osób dorosłych pochodzenia romskiego, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących Miasto Chełm.

Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności członków społeczności romskiej.
Cel zostanie zrealizowany poprzez aktywizację edukacyjno – zawodową, która będzie możliwa dzięki uczestnictwu w kursach zawodowych takich jak:

– prawo jazdy kat. C

– prawo jazdy kat. CE

kurs operator koparko ładowarki

– kurs krawiecki

kurs spawania metodą MAG-135, metodą MIG-131, metodą TIG-141

kurs podstawy rachunkowości i księgowości

Kurs ręcznego tworzenia biżuterii

Termin realizacji: 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wartość otrzymanej dotacji: 57 810,00 zł


2. ,,WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH POCHODZENIA ROMSKIEGO I NIEROMSKIEGO”

Program skierowany jest do osób dorosłych pochodzenia romskiego, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących Miasto Chełm.

Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności członków społeczności romskiej poprzez aktywizację edukacyjno – zawodową, która będzie możliwa przez realizacje warsztatów aktywizacji zawodowej takich jak:

warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

warsztaty z doradztwa zawodowego

warsztaty kulinarne

warsztaty krawieckie

W ramach zadania zostaną doposażenie sale, w których będą prowadzone warsztaty.

Termin realizacji: 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wartość otrzymanej dotacji: 46 310,00

 

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1228315
Wczytywanie