Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:46

Imieniny:

Fotogaleria

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2020

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

Program “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przystąpił do realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa które będą świadczone członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 164.832,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 204.000,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2020 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne oraz podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

MOPR realizuje Program w formie pobytu dziennego dla 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz w formie poradnictwa specjalistycznego dla 15 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na osobą niepełnosprawną.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251825
Wczytywanie