Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 18:35

Imieniny:

Fotogaleria

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

Wytchnieniówka 2022

 

Wytchnieniówka całodobowa 2022

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach resortowego Programu przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w formie pobytu całodobowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi:

290 400,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji:

290 400,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

MOPR realizuje Program w formie pobytu dziennego dla 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz w formie pobytu całodobowego dla 3 osób dorosłych osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Złożenie Karty uczestnictwa w programie za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej,  osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przy ul. Kolejowej 8
(Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie moprchelm.pl)

Formularze i dokumenty do pobrania

Program ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Pobyt dzienny oraz pobyt całodobowy

Dokumenty dla uczestnika programu:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.
CZAS TRWANIA PROGRAMU do 31 grudnia 2022 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193203
Wczytywanie