Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 03:46

Imieniny:

Fotogaleria

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2019 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm
informuje, iż przystąpił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – finansowanego ze środków
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 131 529,50 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 131 529,50 zł.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Członkowie rodziny,
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
 • Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
  dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

Pliki do pobrania:

Informacja o programie.pdf
Klauzula RODO.pdf

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193636
Wczytywanie