Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:47

Imieniny:

Fotogaleria

“Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu “Senior +”

flaga i godło

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Zdjęcie zawiera napis Senior+

             Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie realizuje Program Wieloletni ,,Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2024 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
Okres realizacji programu: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

 

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości życia seniorów
w wieku 60+ z terenu miasta Chełm. Celem szczegółowym jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty Dziennego Domu Senior +.

Podstawowy zakres usług świadczonych obejmuje w szczególności usługi:

– socjalne i bytowe, w tym m.in. posiłek,

– organizacji czasu wolnego w atrakcyjny, bezpieczny i godny sposób,

– edukacyjne, w tym m.in. wykłady, pogadanki, spotkania tematyczne,

-kulturalno-oświatowe, w tym m.in. biblioterapia, filmoteka, zajęcia klubowe, gry, koncerty,     korzystanie z komputera i Internetu,

– aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w tym m.in. gimnastyka usprawniająca,

– sportowo-rekreacyjne, w tym m.in. wycieczki, spotkania plenerowe,

– aktywizujące społecznie, w tym m.in. wolontariat międzypokoleniowy,

– terapii zajęciowej, w tym m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzieła, kosmetyczne, muzyczne,

– prozdrowotne, w tym m.in. wykłady i konsultacje z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami.

W ramach środków pochodzących z dotacji dodatkowo realizowane będą zajęcia oraz spotkania z:

– fizjoterapeutą,

– pielęgniarką,

– instruktorem do prowadzenia zajęć muzycznych,

– instruktorem zajęć z języka angielskiego,

– instruktorem zajęć relaksacyjnych.

W ramach spędzania wolnego czasu Uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie z:

  1. wycieczek integracyjnych,
  2. wyjść do miejsc użyteczności publicznej m.in. teatru, kina, muzeum, basen,
  3. spotkań integracyjnych, w tym: Wielkanoc, Biesiada Seniorów, Dzień Seniora, Wigilia,
  4. zajęć z zakresu terapii zajęciowej.

 

Plakat dofinansowania ze środków budżetu państwa

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251828
Wczytywanie