Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:21

Imieniny:

Fotogaleria

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024

Miasto Chełm przystąpiło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość dofinansowania: 129 383,73 zł.
Całkowita wartość zadania: 215 639,55 zł

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi w rozumieniu art. 6 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, a także dla osób pozostających w rodzinie. Realizacja zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

 

Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2024;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w 2023 roku usługi te nie były świadczone (osoby nowe);
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2024 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251767
Wczytywanie