Chełm

Data: 24.04.2024

Godzina: 21:47

Imieniny:

Fotogaleria

Wsparcie osób bezdomnych, samotnych, uzależnionych, uchodźców

Informacje w sprawie osób bezdomnych można przekazywać bezpośrednio do następujących instytucji:

-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ul. Kolejowa 8, tel. (82) 564 22 50, (82) 565 34 17.

-Straż Miejska w Chełmie ul. Obłońska 20, tel. 986

-Komenda Miejska Policji w Chełmie ul. Żwirki i Wigury 20, tel. 997.

Prosimy o zgłaszanie miejsc w przestrzeni publicznej, w których gromadzą się osoby z problemem bezdomności celem udzielenia im stosownego wsparcia.

Na terenie miasta Chełm funkcjonują dwa schroniska dla osób borykających się z problemem bezdomności.

  1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie ul. Wołyńska 69, tel. (82) 563 01 12– schronisko dla bezdomnych mężczyzn
  2. Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie ul. Kąpieliskowa 28, tel. 512 026 291– schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn

Jednocześnie informuję, że Lubelski Urząd Wojewódzki obsługuje bezpłatną infolinię 987, na którą można zgłaszać informacje o zagrożeniach życia i zdrowia mieszkańców Lubelszczyzny jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym. Dane placówek noclegowych umieszczone są natomiast na stronie internetowej  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Pracownik socjalny prowadzi pracę  socjalną z wykorzystaniem narzędzi  wynikających z przepisów prawa oraz w oparciu o dokumentację wewnętrzną. Praca socjalna prowadzona jest z osobą i/lub rodziną w oparciu o kontrakt socjalny oraz Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności dostosowany do potrzeb klienta. Współdziała z grupami i społecznościami lokalnymi, mając na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej). Podejmuje działania skierowane do osób bezdomnych znajdujących się w przestrzeni publicznej organizując : poradnictwo, żywność i odzież zwłaszcza w okresie zimowym.

Pani Ewelina Starzyniec pracownik socjalny – pok. 31

Pani Iwona Rosińska pracownik socjalny – pok. 31

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1194995
Wczytywanie