Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 22:12

Imieniny:

Fotogaleria

Aktywizacja społeczno-zawodowa

Pracownik socjalny udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać własne problemy. Diagnozuje sytuację osób pozostających bez pracy oraz planuje działania mające na celu poprawę ich sytuacji. Aktywizuje, motywuje oraz wspiera osoby pozostające bez pracy. Realizuje zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,
  • zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikiem zajęć klubu integracji społecznej.

Pracownik socjalny współdziała z grupami i społecznościami lokalnymi, mającymi na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej). Organizuje i koordynuje prace społecznie-użyteczne we współpracy z PUP. Ponadto rozpowszechnia oferty pracy oraz usługi poradnictwa zawodowego i szkoleń.

 

Pani Renata Cichosz- specjalista pracy socjalnej- pok. 28

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251855
Wczytywanie