Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 03:39

Imieniny:

Fotogaleria

Realizowane zadania


– konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
– organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych,
– tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
– praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
– prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej
– kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny,
– ustalanie odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt ich dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193595
Wczytywanie