Chełm

Data: 24.04.2024

Godzina: 20:54

Imieniny:

Fotogaleria

KONSULTACJE

  • Pani Magdalena Derkacz- Kowalewska – psycholog

– diagnozowanie problemów rodzin, ich zasobów i barier,

– świadczenie pomocy psychologicznej na rzecz Obywateli Ukrainy.

Konsultacje telefoniczne i osobiste
od poniedziałku do czwartku
w okresie od 25.07.2022 r. – 2.09.2022 roku

Poniedziałek 8:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 11:00
środa 8:00 – 13:00
czwartek 7:30 – 12:30

Chełm, ul. Wolności 20,
tel. 82 564 07 07,
e-mail: oik@moprchelm.pl

  • Pani Katarzyna Kłosińska – pedagog

– wsparcie i poradnictwo pedagogiczne,

– mediacje rodzinne- sprawy okołorozwodowe,

– przygotowanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestnictwa w procedurach prawnych (pisma sądowe, pisma urzędowe,zeznanie, przesłuchanie),

– prowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich,

– edukacja ukierunkowana na uzyskanie różnych umiejętności (skuteczne porozumiewanie się, radzenie sobie ze stresem, zachowania asertywne, rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji).

Konsultacje telefoniczne i osobiste

od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 -15:00

Chełm, ul. Wolności 20
tel. 82 564 07 07

e-mail: oik@moprchelm.pl 

Warsztaty Kompetencji Wychowawczych
pierwsze spotkanie odbędzie się
we wtorek 6.09.2022 roku
w godz. 15:30 – 17:30

 zapraszamy

 

  • Pani Edyta Ostapińska – pedagog

– wsparcie i organizacja terapii dla członków rodzin z problemem alkoholowym,

– profilaktyka antyalkoholowa w rodzinach objętych  wsparciem asystenta rodziny, planowanie procesów terapii lub rozpoczęcia terapii dla członków rodzin,

– prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

Konsultacje telefoniczne i osobiste:

w środy i piątki
od godz. 7:30 -15:30

Chełm, ul. Wolności 20,
tel. 82 564 07 07,
e-mail: oik@moprchelm.pl

  • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Co drugi tydzień w środy
w godz. 15.30 – 17.30

zapraszamy
17.08.2022 roku
31.08.2022 roku

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1194953
Wczytywanie