Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 03:11

Imieniny:

Fotogaleria

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla mieszkańców z terenu miasta Chełm

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla mieszkańców miasta w zależności od indywidualnej sytuacji kryzysowej.

Dostępne formy pomocy:

 • diagnozowanie problemów rodziny,
 • świadczenie pomocy psychologicznej,
 • wsparcie i poradnictwo pedagogiczne,
 • mediacje rodzinne- sprawy okołorozwodowe,
 • przygotowanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestnictwa
  w procedurach prawnych (pisma sądowe, urzędowe, zeznania, przesłuchania),
 • prowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich
  (co drugi tydzień w środy w godz. 10:00 – 12:00),
 • edukacja ukierunkowana na uzyskanie różnych umiejętności
  (skuteczne porozumiewanie się, radzenie sobie ze stresem, zachowania asertywne, rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji),
 • wsparcie i organizacja terapii dla członków rodzin z problemami alkoholowymi
 • profilaktyka antyalkoholowa w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny, planowanie procesów terapii lub rozpoczęcia terapii dla członków rodzin,
 • prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej
  (co drugi tydzień w środy w godz. 13:30 – 15:30).

Poszczególne formy wsparcia udzielane są w zależności od realnych potrzeb mieszkańców. W placówce dostępna jest pomoc psychologa oraz pedagoga. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Kolejowa 8, 22-100 Chełm

nr telefonu: 82 565 82 59 wew. 232

e-mail: oik@moprchelm.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
całodobowy telefon interwencyjny 606 972 250

 

TELEFON ZAUFANIA 

885 558 896  

Z myślą o każdym dziecku i młodym człowieku, który potrzebuje zadzwonić i uzyskać specjalistyczną poradę, profesjonalne wsparcie lub oddziaływanie interwencyjne w sytuacji kryzysu psychicznego. 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin “Przystań” przy ul. Ogrodowej 46 w Chełmie, w ramach realizacji zadania współfinansowanego przez Miasto Chełm pod nazwą: “Program profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży z terenu Miasta Chełm – edycja 2023”, od 15.04.2023 r. prowadzi całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Telefon prowadzony pod numerem 885 558 896  jest uzupełnieniem ogólnopolskiej linii telefonicznej w sytuacjach nagłych i zagrażających

116 – 111

 800-108-108

 121-212

Więcej informacji na stronie Miasta Chełm.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250746
Wczytywanie