Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 03:10

Imieniny:

Fotogaleria

Moduł III Pomoc dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

 

Szczegółowe informacje na stronie:


https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

 

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Załączniki do komunikatu:

                    

Uchwała nr 81/2020

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), oraz uchwały nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwala się, co następuje:

Paragraf 1.

W załączniku do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””, zmienionej uchwałą nr 47/2020 Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020 r., uchwałą nr 66/2020 Zarządu PFRON z dnia 3 września 2020 r., uchwałą nr 75/2020 Zarządu PFRON z dnia 22 października 2020 r. oraz uchwałą nr 76/2020 Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r. w rozdziale IV. Tryb postępowania w ramach Modułu III programu dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcy terminu związanego ze złożeniem albo uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oddziałach PFRON mogą podejmować decyzje o przywróceniu realizatorowi programu terminu związanego ze złożeniem zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.”.

Paragraf 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250745
Wczytywanie