Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:02

Imieniny:

Fotogaleria

Informacje ogólne

O dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Chełm, które posiadają ważne orzeczenie o:

– zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
– niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
– zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczące niepełnosprawności lub też
– stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Kryterium dochodowe, w oparciu o które rozpatrywane są wnioski w zakresie dofinansowania ze środków PFRON:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  • turnusów rehabilitacyjnych.

obowiązujące w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. wynosi:

  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym 3 770,18 zł
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym 4 901,23 zł.

Kryterium zostało wyliczone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w IV kwartale 2023 r. wynoszące 7 540,36 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2024 r.)

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze Środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyny leżących po stronie tego podmiotu.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193655
Wczytywanie