Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:44

Imieniny:

Fotogaleria

Wzory druków – dorośli

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o  Niepełnosprawności w Chełmie
22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
przyjmowanie interesantów w godzinach od 08.00 do 14.00 pokój nr 311,
(III piętro – Gmach skrzydło B – w budynku znajduje się winda)
tel. 082/ 565-33-79

 

Druki do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia :

Wniosek  w sprawie  wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i oświadczenia –  wypełnia wnioskodawca.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności  – wypełnia lekarz rodzinny lub specjalista wg uznania wnioskodawcy.

Do wniosku w sprawie  wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

Posiadaną dokumentację medyczną,  np.:

  • karty informacyjne leczenia szpitalnego,
  • karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
  • opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne./
  • opinie psychologiczne,
  • wcześniejsze orzeczenia o grupie inwalidzkiej /ZUS, KRUS/,
  • zaświadczenia lekarskie itp.

Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię wraz z oryginałem do wglądu lub własnoręcznym poświadczeniem za zgodność z oryginałem z datą i czytelnym podpisem. Przy składaniu dokumentacji, wnioskodawca powinien okazać dowód osobisty  oraz dokument z nr PESEL dziecka  – legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób niepełnoletnich).

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251821
Wczytywanie