Chełm

Data: 28.05.2024

Godzina: 03:26

Imieniny:

Fotogaleria

osoby z niepełnosprawnościami

Baza usług społecznych została utworzona w celu zwiększenia dostępności do lokalnego koszyka usług społecznych, stanowiącego zbiór różnorodnych, uporządkowanych i przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując zgromadzony zbiór informacji, możemy odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także posiąść wiedzę o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Lokalny koszyk usług jest również podstawą do tworzenia indywidualnych planów współpracy z konkretną osobą, rodziną lub grupą społeczną. Zawiera usługi gwarantujące większą skuteczność udzielanego wsparcia jak również pomocy w lokalnym środowisku.

Poniżej zamieszczona została skoncentrowana baza usług społecznych
obejmująca usługi dostępne i możliwe do zaoferowania niepełnosprawnym mieszkańcom miasta Chełm.
Do powyższej grupy zaliczane są osoby, które posiadają orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia, lecz odczuwają ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku. Zachęcamy do skorzystania ze zgromadzonych zasobów, jednocześnie wyrażamy nadzieję, iż zostaną one wykorzystane przez osoby związane zawodowo z realizacją usług społecznych, jak również indywidualnych mieszkańców miasta Chełm.

Jednocześnie zapraszamy lokalne instytucje, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, parafie i inne podmioty działające na terenie miasta Chełm do przekazywania bieżących informacji o realizowanych przez Państwa usługach społecznych.

Usługi społeczne to działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich aktualnych potrzeb.

Oznaczają one działania z zakresu:
• polityki prorodzinnej,
• wspierania rodzin,
• systemu pieczy zastępczej,
• pomocy społecznej,
• promocji i ochrony zdrowia,
• wspierania osób z niepełnosprawnościami,
• edukacji publicznej,
• przeciwdziałania bezrobociu,
• kultury,
• kultury fizycznej i turystyki,
• pobudzania aktywności obywatelskiej,
• mieszkalnictwa,
• ochrony środowiska,
• reintegracji zawodowej i społecznej.

W przypadku pytań dotyczących dokonania aktualizacji zawartych w bazie informacji oraz zgłoszeń nowych usług, do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Justyna Dąbrowska – Referent.

Dziękujemy, wszystkim tym, którzy do tej pory udzielili nam informacji na temat swojej działalności jak i wszystkim tym, którzy podejmą z nami współpracę. Działajmy razem! Wspólnie twórzmy lokalną bazę usług społecznych.

BAZA USŁUG DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1215333
Wczytywanie