Chełm

Data: 28.05.2024

Godzina: 04:10

Imieniny:

Fotogaleria

osoby w kryzysie bezdomności

Baza usług społecznych została utworzona w celu zwiększenia dostępności do lokalnego koszyka usług społecznych, stanowiącego zbiór różnorodnych, uporządkowanych i przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując zgromadzony zbiór informacji, możemy odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także posiąść wiedzę o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Lokalny koszyk usług jest również podstawą do tworzenia indywidualnych planów współpracy z konkretną osobą, rodziną lub grupą społeczną. Zawiera usługi gwarantujące większą skuteczność udzielanego wsparcia jak również pomocy w lokalnym środowisku.

Poniżej zamieszczona została skoncentrowana baza usług społecznych
obejmująca usługi dostępne i możliwe do zaoferowania mieszkańcom miasta Chełm.
Zebrane usługi skierowane są do osób długotrwale bezdomnych, objętych opieką schroniskową przebywających w schroniskach dla bezdomnych oraz osoby żyjące w przestrzeni miejskiej ze zmiennym miejscem pobytu, o nieustalonym czasie doświadczania bezdomności – nieobjęte opieką schroniskową. Zachęcamy do skorzystania ze zgromadzonych zasobów, jednocześnie wyrażamy nadzieję, iż zostaną one wykorzystane przez osoby związane zawodowo z realizacją usług społecznych, jak również indywidualnych mieszkańców miasta Chełm.

Jednocześnie zapraszamy lokalne instytucje, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, parafie i inne podmioty działające na terenie miasta Chełm do przekazywania bieżących informacji o realizowanych przez Państwa usługach społecznych.

W przypadku pytań dotyczących dokonania aktualizacji zawartych w bazie informacji oraz zgłoszeń nowych usług, do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Justyna Dąbrowska – Referent.

Dziękujemy, wszystkim tym, którzy do tej pory udzielili nam informacji na temat swojej działalności jak i wszystkim tym, którzy podejmą z nami współpracę. Działajmy razem! Wspólnie twórzmy lokalną bazę usług społecznych.

Usługi społeczne to działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich aktualnych potrzeb.

Oznaczają one działania z zakresu:
• polityki prorodzinnej,
• wspierania rodzin,
• systemu pieczy zastępczej,
• pomocy społecznej,
• promocji i ochrony zdrowia,
• wspierania osób z niepełnosprawnościami,
• edukacji publicznej,
• przeciwdziałania bezrobociu,
• kultury,
• kultury fizycznej i turystyki,
• pobudzania aktywności obywatelskiej,
• mieszkalnictwa,
• ochrony środowiska,
• reintegracji zawodowej i społecznej.

W przypadku pytań dotyczących dokonania aktualizacji zawartych w bazie informacji oraz zgłoszeń nowych usług, do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Justyna Dąbrowska – Referent.

Dziękujemy, wszystkim tym, którzy do tej pory udzielili nam informacji na temat swojej działalności jak i wszystkim tym, którzy podejmą z nami współpracę. Działajmy razem! Wspólnie twórzmy lokalną bazę usług społecznych.

BAZA USŁUG DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1215352
Wczytywanie