Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 22:13

Imieniny:

Fotogaleria

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – dodatek gazowy

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje jeżeli:

  • gospodarstwo domowe, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Mieszkańcy miasta Chełm mogą składać wnioski  o refundację podatku VAT w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8,
22-100 Chełm

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,

instrukcja podpisywania wniosku/dokumentu na stronie Biznes.gov.pl

  • przy użyciu aplikacji mObywatel
  • tradycyjnie w formie papierowej.

Do wniosku załącza się fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.pdf 277kb

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R.pdf 404kb

Poradnik dotyczący refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251858
Wczytywanie