Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 18:21

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 16 lutego 2024, Beata

„Przyjazny samorząd Dostępny MOPR”

Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

 

Umowa nr PPA/000026/03/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zawartej w dniu w Lublinie pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Miastem Chełm (przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą: „Przyjazny samorząd Dostępny MOPR”)


Moduł Programu:
A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Termin realizacji projektu: od 01.10.2023 r.

Dofinansowanie z PFRON: 47 200,00 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci – przysługują równe prawa. Intencją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie jest zapewnienie powszechnego dostępu do udzielanych świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier architektonicznych występujących w głównej siedzibie Ośrodka przy ulicy Kolejowej 8 w Chełmie.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193168
Wczytywanie