Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:04

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 21 września 2023, Redaktorka

Spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność.

W dniu 30 sierpnia 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach POWER 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, którego Wnioskodawcą było Miasto Chełm, realizatorem natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Na spotkaniu omówione zostały osiągnięte rezultaty oraz przedstawione zostały korzyści,
a także formy wsparcia jakimi wszyscy Uczestnicy zostali objęci.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Cieślik – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Partnerzy projektu: Pani Anna Tokarska – Dyrektor Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku
i Rodzinie, Pani Anna Adwent – Dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT
w Chełmie wraz z pracownikami, którzy byli zaangażowani w realizację projektu, Pani Bożena Stasiak – Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie wraz z pracownikami, którzy byli zaangażowani w realizację projektu oraz Uczestnicy projektu.
Dziękujemy za owocną współpracę i zaangażowanie.

dav

dav

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251730
Wczytywanie