Chełm

Data: 24.04.2024

Godzina: 20:13

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 17 sierpnia 2023, Redaktorka

Zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Pejzaż z Uherką w tle”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaprasza Seniorów z terenu Miasta Chełm do udziału w konkursie pt. „Pejzaż z Uherką w tle”, który odbędzie się podczas I Senioriady Chełmskiej pod Patronatem Prezydenta Miasta Chełm.

Organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, Chełmska Rada Seniorów.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką o wymiarach maksymalnie A2 (tj. 42 cm x 59 cm). Prace o mniejszych wymiarach również mile widziane.

Celem konkursu jest:

  • aktywizacja osób starszych z terenu miasta Chełm
  • zwrócenie uwagi społeczeństwa na twórczość i aktywność osób starszych
  • prezentacja własnych możliwości
  • wspieranie form aktywizacji seniorów
  • wzmacnianie integracji społecznej

Podpisane prace należy dostarczać do siedziby Dziennego Domu Senior + przy ul. Ogrodowej 36 do dnia 04.09.2023 r. Poszczególne grupy formalne i nieformalne zrzeszające Seniorów mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace, natomiast seniorzy indywidualnie po 1 pracy. Wykonane prace plastyczne winny być opatrzone godłem/pseudonimem oraz dołączoną kopertą, w której mają się znajdować się dane identyfikujące autorów prac oraz ich przynależność do poszczególnych grup formalnych lub nieformalnych. Prezentacja prac oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas I Senioriady Chełmskiej w dniu 27.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i wspólnej zabawy podczas I Senioriady Chełmskiej.

Uczestnik przesyłając zgłoszenie na konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
w przypadkach wymagających udzielenia zgody na przetwarzanie danych MOPR w Chełmie będzie występował do uczestników na udzielenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, które będą wynikać z przepisów prawnych.

Zaproszenie do udziału w konkursie.pdf 256kb

Zdjęcie przedstawia plakat zaproszenia na konkurs plastyczny

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1194928
Wczytywanie