Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 22:09

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 27 czerwca 2023, Redaktorka

Mieszkania treningowe wyremontowane

Dobiegły końca prace remontowe w lokalach przeznaczonych przez Urząd Miasta Chełm na potrzeby realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu grantowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt.„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów
i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Cztery mieszkania, pełniące funkcję mieszkań treningowych, zlokalizowanych w różnych częściach przestrzeni miejskiej zasilą zasób sieci oparcia społecznego i dadzą szansę 10 osobom na uniezależnienie się od opieki instytucjonalnej. Zaprojektowane w Mieście Chełm działania obejmują nie tylko wyremontowanie i wyposażenie lokali mieszkalnych, ale także szerokie spektrum wsparcia specjalistycznego, przygotowujące do usamodzielnienia osób z grup wykluczenia społecznego.

Miasto Chełm znajduje się w gronie jedynie 20 samorządów z całego kraju, które realizują projekt nakierowany na deinstytucjonalizację oraz rozwój usług społecznych. Łączna wartość projektu to: 599 185,00  PLN z czego ze środków europejskich  504 993,11 bez konieczności zapewnienia przez samorząd wkładu własnego.

Dziękujemy za wsparcie w realizacji Projektu Poseł na Sejm RP Pani Annie Dąbrowskiej-Banaszek, Prezydentowi Miasta Chełm Panu Jakubowi Banaszkowi, pracownikom Urzędu Miasta Chełm, pracownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chełm, w tym w szczególności Centrum Integracji Społecznej.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251849
Wczytywanie