Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:40

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 6 kwietnia 2023, Redakcja

Zakup oraz dostawa niezbędnego wyposażenia – mebli do lokali przeznaczonych na mieszkania treningowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza do złożenia oferty na zakup oraz dostawę niezbędnego wyposażenia – mebli do lokali przeznaczonych na mieszkania treningowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zapytanie ofertowe – meble MT

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – projekt umowy

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – kalkulacja ceny oferty

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie RODO

załącznik do projektu umowy

ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193717
Wczytywanie