Chełm

Data: 25.04.2024

Godzina: 02:37

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 9 lutego 2023, Redakcja

Świadczenie usługi coachingu

  • Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usługi coachingu w okresie trwania projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
  • Zapytanie ofertowe.doc 86 kb
  • Załączniki.zip 101 kb
  • Ogłoszenie o wyborze oferty.doc31kb
Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1195524
Wczytywanie