Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 02:09

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 13 stycznia 2023, Redaktorka

Wykonanie usługi hydraulicznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hydraulicznej polegającej na przebudowie (wymianie) instalacji wody użytkowej oraz instalacji kanalizacyjnej w lokalach przeznaczonych na mieszkania treningowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250676
Wczytywanie