Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 17:40

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 13 grudnia 2022, Redaktorka

Organizacja i realizacja warsztatów z zakresu prowadzenia domu w tym warsztaty: kulinarne, higieny osobistej, świadomości ekologicznej, spędzania wolnego czasu

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja warsztatów z zakresu prowadzenia domu w tym warsztaty: kulinarne, higieny osobistej, świadomości ekologicznej, spędzania wolnego czasu w okresie trwania projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193059
Wczytywanie