Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 02:55

Imieniny:

Fotogaleria



Opublikowano: 13 grudnia 2022, Redaktorka

Organizacja i realizacja warsztatów prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja warsztatów prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień w okresie trwania projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183784
Wczytywanie