Chełm

Data: 22.04.2024

Godzina: 18:03

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 8 grudnia 2022, Redaktorka

Usługa przeprowadzenia grupowych treningów higieny

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia grupowych treningów higieny w okresie trwania projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193128
Wczytywanie