Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 20:58

Imieniny:

Fotogaleria

Konferencja z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Opublikowano: 20 października 2022, Redakcja

Konferencja z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

25 października 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej organizuje w formie hybrydowej konferencję z okazji 10-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Miejsce konferencji: sala A im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele rządu, instytucji i organizacji, które na co dzień dbają o prawa osób niepełnosprawnych.

Program konferencji

10:00 Powitanie Gości

 • Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Moderator spotkania: Maciej Dolega

Wystąpienia:

10:00   Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

10:10   Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

10:20   Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu

              w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

10:35   Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

10:50   Monika Zima-Parjaszewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób

Niepełnosprawnych, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,  Wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami

11:05   Sara Minkara – Specjalny doradca Prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawach praw osób

z niepełnosprawnościami, Bureau of Democracy, Human Rights and,
US Department of State

11:20   Paulina Malinowska-Kowalczyk – Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

11.35-12.00    Przerwa kawowa

Wystąpienia

12:00   Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

12:15   Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

12:30   Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12:45  Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do

spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji
włączającej oraz kształcenia zawodowego

13.00-13.30    Przerwa kawowa

13.30-14.15 Panel I – Edukacja i Zatrudnienie

Moderator: Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uczestnicy panelu:

 • Elżbieta Neroj – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Teresa Hernik – Ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Rafał Dziurla – Prezes Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego
 • Przemysław Żydok – Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja
 • Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora i Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

14.15-14.35 przerwa kawowa

14.35-15.30 Panel II – Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami

Moderator: Tomasz Mika – Wiceprezes Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej

 Uczestnicy panelu:

 • Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Tomasz Przybysz-Przybyszewski – Sekretarz Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • Adam Zawisny – Wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia, Ekspert Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Małgorzata Radziszewska – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ekspert w zakresie niepełnosprawności i dostępności

15.30-15.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251722
Wczytywanie