Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 02:56

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 9 września 2022, Redaktorka

Profil zaufany dla obywateli Ukrainy

Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!
PROFIL ZAUFANY – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
 2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jak najprościej założyć profil zaufany?

 1. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
 2. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
 3. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.
  Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa, instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na stronie Profilu Zaufanym.

Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:
OPIEKA ZDROWOTNA

 1.  dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz mojeIKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie

POMOC SOCJALNA

 1. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
 2. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
 3. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
 4. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
 5. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
 • Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.
  Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie ZUS.

PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Osoby posiadające profil zaufany mogą:

 •  skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie Usług elektronicznych Urzędów Pracy.
 • ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie Platforma eWnioski.
 • założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy.

Co to jest Diia.pl i do czego służy:

 • to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy regulujące Diia.pl:

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy.
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.

Co daje użytkownikom Diia.pl:

 1. jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
 2. spełnia rolę dokumentu pobytowego.
 3. wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
 4. pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.

Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:

 1. przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. ma nadany numer PESEL,
 3. ma aktywny profil zaufany.

Gdzie można uzyskać profil zaufany:

 • w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.

Jak aktywować aplikację Diia.pl?

 1. w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu
  zaufanego,
 2. jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
 3. powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
 4. zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 5. aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
 6. jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

 

Opis platformy Diia.pl w języku ukraińskim Opis platformy Diia.pl w języku ukraińskim

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193533
Wczytywanie