Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 02:23

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 18 sierpnia 2022, Redaktorka

Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych tj. materiałów biurowych, szkolnych, papierniczych oraz innych pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych tj. materiałów biurowych, szkolnych, papierniczych oraz innych pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250693
Wczytywanie