Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 21:52

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 8 sierpnia 2022, Redaktorka

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2022

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwana dalej „Konstytucją RP”, w art. 18, art. 47, art. 48 i art. 71 wskazuje, że instytucja rodziny, definiowana w systemie praw człowieka jako „naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa” (art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a jej dobro państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej.

Nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem instytucji i organizacji publicznych jest ochrona osób przed przemocą, również krzywdzeniem ze strony osób bliskich.

Założeniem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.

Program jest skierowany do następujących grup:

  1. Ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie.
  2. Osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
  3. Osób stosujących przemoc w rodzinie.
  4. Świadków przemocy w rodzinie.
  5. Służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prokuratorzy z:

 

 Prokuratury Okręgowej w Lublinie – Ośrodek Zamiejscowy  w Chełmie oraz Prokuratury Rejonowej w Chełmie w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 20, codziennie w godzinach 7:00 – 15:00 

  • udzielają porad prawnych oraz stosownej pomocy prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie

 grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Co drugi tydzień w środy 
w godz. 15.30 – 17.30 

zapraszamy 

   3.08.2022 roku
 17.08.2022 roku
  31.08.2022 roku

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251835
Wczytywanie