Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 02:23

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 11 lipca 2022, Redaktorka

Świadczenie usług superwizji

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania:11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183742
Wczytywanie