Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:06

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 28 września 2021, Redakcja

Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania ekspresji kulturalnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193661
Wczytywanie