Chełm

Data: 13.04.2024

Godzina: 02:35

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 14 września 2021, Redaktorka

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm o naborze kandydatów na członków Chełmskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór na członków Chełmskiej Rady Seniorów. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Chełmskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/204/16 Rady Miasta Chełm z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Chełmskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Zgłoszenia kandydatów na członków Chełmskiej Rady Seniorów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oświadczenia kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

Ogłoszenie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Chełmska Rada Seniorów” do Departamentu Obsługi Mieszkańców – Wydziału Kontaktów z Mieszkańcami Urzędu Miasta Chełm, 22 – 100 Chełm, ul. Lubelska 65 (I piętro budynku – kancelaria ogólna pok. 19) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1183764
Wczytywanie