Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 03:07

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 14 września 2021, Redaktorka

Lubelscy Liderzy Dostępności

W dniu 9 września 2021 r. mieliśmy zaszczyt oraz wielką przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Kawiarenki Obywatelskiej „Dostępna przestrzeń publiczna” w Chełmie.
W spotkaniu z ramienia MOPR w Chełmie udział wzięli: Anna Szalast Dyrektor MOPR w Chełmie, Edyta Rożek Radna Rady Miasta Chełm – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, Marzena Szkałuba Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Bożena Stasiak Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, Monika Rycko Pełnomocnik w Wydziale Polityki Społecznej – przedstawiciele organizacji pozarządowych: Agnieszka Filipczuk Prezes Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość, Jacek Bobruś Prezes Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie; członek Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Mateusz Bobruś, Lubelska fundacja Świat według Ludwika Braille’a tyflospecjalista, Ryszard Stawiarski członek Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Leszek Siwiec Prezes Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, Roman Koniuszewski Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie.
Spotkanie realizowane jest w ramach cyklu debat publicznych organizowane w formie Kawiarenek Obywatelskich w projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.
Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania odbywają się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności. Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej był spacer badawczy z przewodnikiem po centrum Chełma pod kątem zbadania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250740
Wczytywanie