Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:43

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 30 lipca 2021, Redaktorka

Konsultacje „Nic o Nas, bez Nas” czyli w stronę efektywnej współpracy

Konsultacje „Nic o Nas, bez Nas” czyli w stronę efektywnej współpracy

26 lipca 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20 odbyły się Konsultacje społeczne z osobami z niepełnosprawnościami, przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Chełm.

W spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Annę Szalast przy współpracy Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych udział wzięli:

– Pani Anna Dabrowska-Banaszek Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

– Radni Rady Miasta Chełm:

– Pani Edyta Rożek Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,

– Pani Agnieszka Ostrowska

– Pan Adam Kister.

– Pan Marcin Dudek reprezentujący Prezydenta Miasta Chełm oraz Departament Spraw Obywatelskich

– Pani Agata Domańska Dyrektor ŚDS w Chełmie

– Pani Monika Rycko Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych

– Pani Edyta Dąbska Sekretarz MSRON

– Pani Alina Charuk Inspektor w Departamencie Spraw Obywatelskich

– Pani Beata Chraścina Prezes Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie. Przewodnicząca MSRON w Chełmie

– Pani Agnieszka Filipczuk Prezes Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość

– Pani Katarzyna Stolarczuk Fundacja „Jest Otwarte”

– Pan Ryszard Stawiarski Członek MSRON w Chełmie

– Pani Jolanta Jakubczak Prezes oraz Pani Małgorzata Łuczkiewicz Wiceprezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym “Podajmy sobie ręce” w Chełmie – Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych “NADZIEJA”.

– Pan Jacek Bobruś Prezes Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół “Zbyszko” w Chełmie. Członek MSRON w Chełmie.

– Pan Ryszard Masiewicz Prezes Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą “Diabetyk Chełmski”

– Pan Kazimierz Mazurek Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Chełmie

– Pan Robert Pyra Kierownik WTZ przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie

oraz reprezentujące MOPR w Chełmie Pani Dorota Betka – Bartosiewicz z – ca Dyrektora MOPR w Chełmie oraz Pani Marzena Szkałuba Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem otwartego spotkania była prezentacja obecnie realizowanych działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz aktywizacja współpracy międzysektorowej dla rozszerzenia oferty wsparcia oraz pomocy kierowanej zarówno do osób z niepełnosprawnościami, jak i ich bliskich, rodziców, członków rodzin oraz opiekunów. Ważnym elementem konsultacji była dyskusja o aktualnych problemach, szansach oraz kierunkach rozwoju Miasta Chełm w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania spektrum i dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie Miasto Chełm ma w zasobach szeroko rozwiniętą ofertę działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, tak w zakresie ich aktywizacji społecznej, zawodowej, jak i wsparcia terapeutycznego dedykowanego osobom z różnych grup wiekowych. Działania te lokowane są zarówno w obszarze funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jak również w obrębie licznych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

W myśl stwierdzenia „nic o nas, bez nas” Dyrektor, Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie zapraszają członków organizacji pozarządowych oraz niezrzeszonej części społeczności osób z niepełnosprawnościami do rozmowy i działania z nadzieją na podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, której pełnoprawną częścią są osoby z niepełnosprawnościami.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193723
Wczytywanie