Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 03:14

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 23 czerwca 2021, Redakcja

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tj. materiałów biurowych, szkolnych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250751
Wczytywanie