Chełm

Data: 21.07.2024

Godzina: 22:10

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 18 czerwca 2021, Redakcja

Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1251851
Wczytywanie