Chełm

Data: 23.04.2024

Godzina: 04:38

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 2 czerwca 2021, Redaktorka

Przemoc wobec dzieci

Pedagodzy z Zespołu Pieczy Zastępczej prezentują kolejny artykuł dotyczący tym razem przemocy. Jak rozpoznać przemoc? Czy przemoc ma jedno oblicze? Czy i jak reagować, gdy mamy podejrzenie przemocy? Dlaczego tak ważne jest reagowanie?

Podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda?.

Co możesz, a nawet powinieneś zrobić dalej?

Liczba przypadków przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa rośnie w gwałtownym tempie. Strach, niepewność, brak poczucia kontroli, atmosfera napięcia i zagrożenia towarzyszące codziennym przekazom medialnym, to impulsy eskalujące agresję u dorosłych.

Czy najlepsza opcja jaką można wybrać, to nie wtrącać się? Trudno jest się zdecydować co zrobić. Nie masz pewności czy dziecko to ofiara krzywdzenia. Dzieci przecież często krzyczą, płaczą czy są posiniaczone. Jak podejmiesz jakieś działanie doprowadzisz do rozpadu rodziny, może sąsiedzi Cię znienawidzą. Uważasz, że interwencja nie przyniesie skutków a tylko pogorszy sytuację.

PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ, ŻE TO TY JESTEŚ JEDYNĄ OSOBĄ, KTÓRA ZAUWAŻYŁA, ŻE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY!

Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna! Nie zastanawiaj się reaguj!

Co możesz zrobić, aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy?

Naucz się zwracać uwagę na objawy przemocy wobec dzieci.

Jak objawia się krzywdzenie?

Symptomy różnych rodzajów krzywdzenia dzielą się na specyficzne (z pewnością lub wysokim prawdopodobieństwem wskazujące wystąpienie danej formy krzywdzenia) lub niespecyficzne (mogące się pojawić w wyniku różnych sytuacji w życiu dziecka). Symptomy krzywdzenia są w zdecydowanej większości niespecyficzne, ich obraz zależy od wielu czynników: wieku dziecka i jego cech, rodzajów i form krzywdzenia, czasu trwania krzywdzenia, sprawcy krzywdzenia i jego roli w życiu dziecka, wsparcia otrzymanego w rodzinie i dalszym otoczeniu.

Nie u wszystkich dzieci, które doświadczyły krzywdzenia widoczne są wymienione objawy, mogą one pojawiać się w późniejszym czasie, mieć różną formę i różny stopień nasilenia.

Umiejętność rozpoznawania u dzieci symptomów wskazujących na doświadczenie krzywdzenia jest konieczna, by ochronić je przed przemocą i zaniedbaniem.

Główne kategorie niespecyficznych symptomów i konsekwencji doświadczania przemocy w dzieciństwie to:

 • Regres w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka
 • Izolowanie się, apatia
 • Zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, próby samobójcze)
 • Trudności szkolne
 • Depresja, lęk
 • Zachowania ryzykowne i aspołeczne
 • Uzależnienia
 • Nadmierna seksualizacja, problematyczne zachowania seksualne
 • Zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania
 • Moczenie się, zanieczyszczanie
 • Zahamowania rozwoju fizycznego, spadek wagi

Warto też na czas kwarantanny zwrócić uwagę na:

 • Częste krzyki za ścianą
 • Obrażanie dziecka
 • Dziecko nie chce pokazywać się przed kamerką
 • Dziecko zaniedbuje lekcje online

Występowanie pojedynczego objawu na ogół nie jest dowodem na to, że dziecko doświadczyło krzywdzenia, ale nasilenie się go lub pojawienie kolejnych, zwiększa prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z krzywdzeniem dziecka.

Czym jest krzywdzenie? Jakie ma konsekwencje?

Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i wczesna identyfikacja zagrożeń ich bezpieczeństwa. Niezbędna do tego jest wiedza na temat zjawiska przemocy i jego mechanizmów. Szczególnie ważne są kompetencje profesjonalistów pracujących z dziećmi w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub leczniczych. Ich wrażliwość, wiedza i umiejętność podejmowania interwencji są kluczowe w ochronie dzieci przed przemocą. Dlatego warto zgłosić swoje podejrzenia do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy!

Jakie są rodzaje przemocy?

Wyróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec dziecka: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie. Doświadczenia konkretnego dziecka ofiary przemocy mają jednak najczęściej charakter mieszany. Badania wskazują, że zazwyczaj dzieci krzywdzone przez rodziców, dotknięte są więcej niż jednym rodzajem przemocy.

 • przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna wobec dzieci często bywa stosowana jako kara. Sprawca chce, aby dziecko chwilowo odczuło ból, nie zamierza jednak spowodować urazu. Chce tylko zapanować nad dzieckiem lub skorygować jego zachowanie. Pamiętaj! Kara fizyczna wykracza poza ramy metod wychowawczych dozwolonych przez polskie prawo.

Formy przemocy fizycznej

Przemocą fizyczną są wszystkie kary cielesne, włącznie z klapsami. To bicie ręką, pasem i innymi przedmiotami, bicie po twarzy, głowie i ciele dziecka, popychanie, szarpanie, przytrzymywanie, wiązanie, wykręcanie rąk, fizyczne zmuszanie do jedzenia, parzenie gorącą wodą, papierosami, ciągnięcie za uszy i włosy. Przemoc fizyczna wobec dziecka, w tym kary fizyczne, jest w Polsce prawnie zakazana.

Przemoc fizyczna może powodować różne, czasem charakterystyczne urazy. Znajomość tych ich jest bardzo ważna w identyfikacji dzieci, które doświadczają fizycznego krzywdzenia.

Niepokojące objawy przemocy fizycznej, które można zaobserwować na ciele dziecka to:

 • pręgi na plecach, nogach i rękach,
 • pęknięcia skóry, rany lub strupy w miejscach przyczepu małżowin usznych do czaszki,
 • krwawe wylewy do gałek ocznych,
 • ślady od przypalania papierosem przypominające ślady po ospie,
 • sińce – szczególnie liczne, na różnym etapie gojenia.

Szczególne podejrzenia powinny budzić urazy fizyczne o niewyjaśnionej genezie i te, których postać nie pasuje do wyjaśnień udzielanych przez dziecko lub opiekuna.

Nie wszystkie urazy, które są konsekwencją przemocy fizycznej można zaobserwować. Gdy następstwem przemocy jest uraz wewnętrzny: krwawienie wewnętrzne, krwotok śródczaszkowy lub pęknięcie kości, konieczna jest specjalistyczna diagnostyka medyczna.

 • przemoc psychiczna

Zdefiniowanie przemocy psychicznej nie jest łatwe, gdyż katalog form, jakie może przyjmować, jest praktycznie niewyczerpany. Uznaje się, że przemoc psychiczna to przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem, a rodzicem lub opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania.

Formy przemocy psychicznej

Najważniejsze formy przemocy psychicznej to:

 • niedostępność emocjonalna opiekuna dziecka, ignorowanie potrzeb emocjonalnych dziecka, niewyrażanie uczuć;
 • relacja z dzieckiem oparta na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu. Często u jej źródeł leży przekonanie, że dziecko zasługuje na takie traktowanie ze względu na przypisywane mu negatywne cechy;
 • nierealistyczne oczekiwania wobec dziecka, niezgodne z jego możliwościami na danym etapie rozwoju; surowe i niekonsekwentne dyscyplinowanie;
 • niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Dziecko służy zaspokajaniu potrzeb rodzica. Sytuację tę obserwujemy często, gdy dziecko wciągane jest w konflikt pomiędzy zwaśnionymi rodzicami;
 • nieodpowiednia socjalizacja lub demoralizacja; izolowanie dziecka lub niezapewnianie mu stosownej stymulacji i możliwości nauki.

Nie tylko bezpośrednie doświadczanie przemocy przez dziecko ma negatywny wpływ na jego rozwój. Szkodliwa jest również przemoc pośrednia, czyli sytuacje, gdy dziecko jest świadkiem przemocy pomiędzy członkami rodziny. Traumatyczne konsekwencje może nieść rola obserwatora aktów przemocy i ich bezpośrednich skutków.

Niech przemoc nie będzie tematem tabu! Nie zachowuj się w myśl zasady nie mieszania się w nieswoje sprawy. Może tylko TY możesz pomóc.

 Nie ignoruj! Reaguj!

Sąsiedzie, rodzicu, nauczycielu, kochany dorosły! Czas pandemii i kwarantanny niestety, nie izoluje od przemocy. Dzieci często zostały uwięzione w jednym domu ze swoim oprawcą.
Jest wiele powodów, dlaczego nie reagujemy na akty przemocy wobec dzieci. Jest to na przykład bliski kontakt z oprawcą – to nasz dobry sąsiad. Obawa, że możemy kogoś niesłusznie oskarżyć. Poczucie, że przecież inni sąsiedzi też wszystko słyszą i to oni powinni zadzwonić na policję. W psychologii taka postawa nazywa się to efektem rozproszenia odpowiedzialności. Może pojawić się również niechęć do mieszania się w cudze sprawy. Tymczasem w wielu sytuacjach to właśnie nasza pomoc może okazać się zbawienna!! Jeśli nie chcemy podawać swoich danych, możemy zgłosić problem anonimowo.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1193712
Wczytywanie