Chełm

Data: 20.07.2024

Godzina: 01:43

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 10 lutego 2021, Redakcja

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD powstaje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie!

W pierwszym kwartale br. przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, ul. Diamentowa 2 w Lublinie rozpocznie swoją działalność Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

W związku z faktem, ze FAS/FASD obejmuje swym zakresem szerokie spektrum zaburzeń u dziecka Punkcie jest potrzeba zatrudnienia zespołu specjalistów, którzy wykonają pełną diagnozę w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju. Diagnoza będzie punktem wyjścia dla terapii, która również bezpłatnie będzie świadczona w Punkcie. W Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD planujemy również prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

Planowane jest prowadzenia diagnoz dla ok. 30 dzieci w miesiącu oraz ok. 30 godzin terapii tygodniowo.

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pełna gama skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określana jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

Szczegóły dotyczące działalności Punktu będą podane na stronie internetowej ROPS w Lublinie. Na bieżąco będziemy informować rodziny o możliwościach Punktu. Osoby zainteresowane będą mogły się zgłaszać zarówno w kwestiach bezpłatnej diagnozy jak i terapii.

Do pobrania:
Ulotka informacyjna dot. działalności Punktu.

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1250638
Wczytywanie