Chełm

Data: 25.04.2024

Godzina: 04:22

Imieniny:

FotogaleriaOpublikowano: 13 października 2020, admin

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Moja Rodzina”

Konkurs plastyczny Moja Rodzina

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Chełmie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół z terenu miasta Chełm do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja Rodzina”. Konkurs polega na wykonaniu ciekawego rysunku rodziny, pokazanie oczami dziecka roli rodziny. Konkurs ma na celu wykonanie kalendarza na rok 2021 promującego rodzicielstwo zastępcze.

Celem konkursu jest:

1. Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór odpowiednich treści swojej pracy.
2. Prezentacja możliwości twórczych dzieci.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Zainteresowanie dzieci niecodzienną formą ekspresji plastycznej.
5. Budzenie wiary we własne możliwości i talent plastyczny.
6. Wyzwolenie radości z pracy twórczej.

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Prace plastyczne należy dostarczać do dnia 15 listopada 2020 r. do siedziby Zespołu Pieczy Zastępczej przy ul. Jedność 43.

Prezentacja prac i rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przełomie listopada/grudnia 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Najciekawsze trzy prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi oraz wykorzystane do szaty graficznej kalendarza promującego rodzicielstwo zastępcze na rok 2021.

Pierwsza z nich zostanie opublikowana w kalendarzu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie na rok 2021.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

https://moprchelm.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-plastycznego-Moja-Rodzina.pdf

Zamknij
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 1195711
Wczytywanie